Suvobor i Maljen

Suvobor je planina u Srbiji, nalazi se oko 120 km južno od Beograda, sa najvišim vrhom od 864 m između Rajca i Maljena. Predstavlja vododelnicu između pritoka Zapadne Morave i Kolubare. Prekriven je mladim hrastovim šumama (u uvalama) i šumskim kulturama četinara koje pokrivaju njegov najveći deo. Na lokalitetu Ravna gora je bukova šuma koja je opasana vodotokom Grab. Unutar nje se nalazi Mokra pećina koja je jedno od izvorišta Graba. Na Suvoboru ima dosta divljači (srna, zec, fazan) i teren je vrlo atraktivan za lovce.


Spomenik 1300 kaplara na Rajcu.

Suvobor je bogat izvorima i vodnim tokovima. Ispod njegovih vrhova su izvorišta Dičine, Čemernice i njihovih pritoka. Kako planina Suvobor predstavlja lep pejzažni prostor, na čitavom području Republike Srbije raspolaže sa najviše elemenata divljine.

Maljen je planina u Srbiji koja se nalazi južno od Valjeva. Pruža se pravcem istok-zapad u dužini od oko 25 km. Najpoznatije turističko mesto na planini Maljen su Divčibare koje se nalaze na visini od oko 980 m nadmorske visine. Na Maljenu je zastupljen bogat biljni svet, naročito drveće. Cela planina, a posebno Divčibare su poznate po livadama. Četinarske šume su od najvećeg značaja za planinu Maljen. Tu su zastupljeni beli i crni bor, jela, smrča, kleka i planinski bor. Šume crnog i belog bora su najzastupljenije i na njih otpada oko dve trećine šumske površine. Postoje šume crnog bora, šume belog bora, kao i šume crnog i belog bora. Na Maljenu je jedinstven slučaj u Srbiji da se javlja šuma belog bora bez učešća crnog bora

 

Izvor Wikipedia

Izvor Wikipedia

Rajac

 

Na planini Suvobor, na 848 metara nadmorske visine nalazi se Rajac,
planinski vrh prijatne klime i izuzetne lepote. Fascinirani bujnim
šumarcima i livadama koji pokrivaju njene obronke, stari putopisci su
ovu planinu nazvali „rajem na zemlji“, zbog čega je i dobila ime koje
danas nosi.

 

Priroda je raskošno darovala ovaj prostor izvanrednom lepotom,
specifičnim oblicima reljefa, interesantnim hidrografskim elementima,
karakterističnim živim svetom i raznovrsnošću biljnih vrsta.

Nalazi se na nadmorskoj visini od 600 do 849 m.

Rajac je pogodan za različite vidove turizma, pre svega
sportsko-rekreativni, manifestacioni i seoski turizam. Alpsko –
kontinentalna klima na Rajcu ima i zdravstveno-rekreativni značaj. Tako
da dejstvo klime omogućava lečenje bolesti pluća i disajnih puteva,
revitalizaciju i jačanje čitavog organizma.
Rajac pruža i odlične uslove paraglajderima jer ima odgovarajuću poletnu
stazu.


Na području Rajca postoji više pećina i jama, a najznačajnija je Rajačka
pećina. Ukupna dužina kanala Rajačke pećine je 286 m, dok je glavni
kanal dug 106 m. Na pojedinim mestima kanali se račvaju ili proširuju u
dvorane. Kroz pojedine delove pećine teče vodotok gradeći vodopade i
jezerca. Na Rajcu se nalazi i Izviđački centar Saveza izviđača Srbije.
Na području Suvobora je vođena čuvena Kolubarska bitka, te se na Rajcu
nalazi Spomenik “1300 kaplara”, podignut kao obeležje jedne od pobeda
srpske vojske nad austrougarskim trupama u Prvom svetskom ratu.

 

Svake godine, počev od 1965. sredinom jula održava se poznata turistička
manifestacija pod nazivom “Kosidba na Rajcu”. Takmičari se nadmeću u
košenju planinske trave, a najbolji od njih kao nagradu dobija zlatnu kosu.

Stari putopisci su Rajac zbog lepote prirode nazvali “rajem na zemlji”.

 

Izvor: https://www.banjavrujci.info/banja-vrujci/okolina-turisticke-atrakcije/rajac